Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Museum samt museumskutteren Elisabeth, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 125,- årligt. 

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik@pc.dk - tlf. 40 80 48 65

 

Foreningens aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Jens-Peter Hoe Lorentzen

og Martin Hans Borg

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

Generalforsamling

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.

Generalforsamling 2020

Dragør Museumsforenings ordinære generalforsamling 2020 er udsat grundet COVID-19. Du kan derfor her læse beretningen 2019, regnskaber 2019 samt budget 2020. Såfremt du har spørgsmål til beretningen, er du velkommen til at kontakte formand Martin Hans Borg på tlf. 8818 1128. Såfremt du har spørgsmål til regnskaber og budget, er du velkommen til at kontakte kasserer Ulrik Ankerstjerne på tlf. 4080 4865.

 

- Beretning for Dragør Museumsforening 2020 for året 2019

- Regnskab 2019 for Dragør Museumsforening

- Regnskab 2019 for Hans Isbrandtsens Fond til Fordel for Dragør Museum

- Budget for Dragør Museumsforening 2020


Bestyrelsen for Dragør Museum

Martin Hans Borg (formand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Helle Bjorholm

Jens-Peter Hoe Lorentzen

Jan Neuman Petersen

Niels Christian Arnesen

Suppleanter:

Thomas Maltesen

Jesper Paulsen

Arrangementer

Sejlads – før, nu og i fremtiden
Onsdag den 19. februar 2020, kl. 19 i Pakhuset på Dragør Havn.

Her vil bestyrelsens egen sømand, Kaptajn Jens-Peter H. Lorentzen, holde et foredrag om sejlads i gamle dage, og frem til tiden i dag. Vores kaptajn fortæller bl.a. om mandskabsforhold, forplejning, kontakt til hjemmet, ulykker, og mange andre ting som påvirkede søfolk dengang, og som går igen for mange søfolk i dag. Der vil også blive fortalt om skibsfart, som den har udviklet sig med tiden, og måske et lille kig ind i krystalkuglen, med et gæt om, hvorledes fremtidens skibsfart kommer til at se ud, og sidst men ikke mindst vil der blive rig lejlighed til at stille spørgsmål.

(Aflyst) Generalforsamling – foreløbig indkaldelse

Torsdag den 12. marts 2020, kl. 18 afholder Dragør Museumsforening generalforsamling i Pakhuset på Dragør Havn.
Dagsorden offentliggøres i Dragør Nyt to uger forinden.

Efter generalforsamlingen fortæller Tobias Ameland Maltesen om sin tiptipoldefar, Alfred Lauritz Schmidt (1861-1954) fra Lybækstræde 6 i Dragør. Her beretter Tobias om Alfred Lauritz Schmidt som skibsfører og skibsreder i Dragør og senere som opsynsmand på B&W. En beretning, der tydeligt afspejles i Dragørs historie som en af landets største søfartsbyer og frem til perioden med landliggere og industrialisering. Tobias Ameland Maltesen, f. 1992, er blandt foreningens yngste medlemmer og uddannet cand.scient.pol.

Aftenen slutter med, at foreningen traditionen tro byder på skipperlabskovs og en lille forfriskning.

(Aflyst) Vandrehistorie om forfatternes Dragør
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19. Mødested ved Pakhuset, Dragør Havn. 

Dragør er berømt for sin maritime historie, sine idylliske gader – og sine gæs. Men vidste I, at en række af vores kendte forfattere har boet i Dragør? Nogle boede her en enkelt sommer eller to, andre slog sig ned og fik fast bopæl. Fælles for dem var, at Dragør blev et fristed, hvor de kunne få fred og ro til at skrive. Det var i hvert fald for flere planen med at komme herud, selv om det i nogle tilfælde gik anderledes, og bøgerne ikke blev færdige som planlagt.

De fleste kender Johanne Luise Heibergs ”En Søndag på Amager”, som må være inspirereret af forfatterens besøg herude. Mindre kendt er det måske, at Henrik Pontoppidan boede nogle år i ”Tulipanhuset” i Zytfensgade, hvor han skrev en roman om to byer, hvor indbyggerne lå i strid med hinanden. Mon han hentede inspirationen fra Dragør og Store Magleby?

Forfatteren Johan Skjoldborg var de jyske husmænds digter, men nogle af hans digte, der agiterede for at give husmændene en fortjent position i samfundet, blev skrevet i Smedebakken ved Dragør havn. Da han udgav digtsamlingen, der rummer den berømte ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, stod der Dragør på titelbladet. Samtidig hyldede Skjoldborg dragørkvinderne i et digt, så meget tyder på, at han faldt godt til i byen.

Flere af efterkrigstidens forfattere boede i Dragør. Karen Blixen flyttede ind i Strandstræde, mens Rungstedlund blev renoveret. Ikke alle i byen brød sig om den fine baronesses manérer, og nogle af de lokale forlangte, at hun forlod byen igen. Til gengæld samlede Jørgen Gustava Brandt en kreds af tidens skribenter omkring sig i sommerhuset på Dragør Sydstrand. Klaus Rifbjerg, Jesper Jensen og Leif Panduro var blandt dem, og nogle af højdepunkterne i deres forfatterskaber blev til i Dragør.

Tina Høegh Nielsen og Henning Sørensen fra Historisk Arkiv er guider på turen, hvor vi finder de steder, hvor forfatterne boede eller fandt stoffet til deres historier. Vi slutter et passende sted, hvor vi læser op fra nogle af de litterære værker, som blev til i Dragør.